• GRATIS SENDING Uten minimums kjøpsverdi
  • SIKKER BETALING Trygg transaksjon
  • TOPP KVALITET Garantert
  • SPESIALLAGEDE PRODUKTER Etter din egen formgivning

Kjøpsvilkår

VASK og BAD AS er et norsk aksjeselskap.

Våre generelle kjøpsvilkår og betingelser

Dette er de gjeldende kjøpsvilkår og betingelser når du handler i VASK og BAD AS´ nettbutikk, enten det skjer gjennom vår hjemmeside (www.vaskogbad.no), over telefon eller via e-post.

Når du aksepterer kjøpsvilkårene våre godtar du automatisk også vår returpolitikk som del av en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss. Du bør lese våre kjøpsvilkår og returpolitikk grundig.

Vi forbeholder oss retten til å endre våre kjøpsvilkår og returpolitikk på når som helst. Alle slike endringer vil være gjeldende fra og med ditt første kjøp etter at endringene er publisert på www.vaskogbad.no/kjoepsvilkår/. Det anbefales derfor at du kontrollerer denne siden i VASK og BADs nettbutikk foran hver nye bestilling – det kan ha skjedd endringer siden ditt forrige besøk.

Dersom du har spørsmål til våre kjøpsvilkår, returpolitikk, produkter eller VASK og BADs nettbutikk er du velkommen til å kontakte oss på e-post info@vaskogbad.no

Informasjon om VASK og BAD AS´ nettbutikk og våre produkter

Når du bruker hjemmesiden (også selv om du ikke handler) aksepterer du samtidig å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

Vi forsøker etter beste evne å sørge for at all informasjon på VASK og BADs hjemmeside, inkludert produktbeskrivelser og priser, alltid er oppdaterte, nøyaktige og korrekte. Feil kan imidlertid forekomme, og vi vil forsøke å korrigere slike feil på hjemmesiden så hurtig som mulig. Dersom vi tror at feil kan ha påvirket din bestilling vil vi forsøke å informere deg om dette.

Form og størrelse på produktene kan være annerledes enn hvordan de fremstår på din skjerm. Vi opplyser naturligvis om dimensjoner og mål i produktbeskrivelsene, men det er ditt eget ansvar å undersøke om de aktuelle dimensjonene passer til din bruk;

Bilder og tegninger på hjemmesiden er kun til illustrativ bruk. For en nøyaktig beskrivelse av et produkt, og opplysninger om hva som følger med produktet, må du lese den tilhørende, skriftlige beskrivelsen.

Alle produkter må være tilgjengelige for at vi skal kunne garantere levering. Vi forbeholder oss retten til når som helst å trekke produkter fra markedet, og vårt eneste ansvar overfor deg i forbindelse med dette vil være å refundere eventuelle betalinger for produkter som vi ikke lenger kan levere.

Vi gjør vårt ytterste for å levere produktene i henhold til opplyst leveringsdato i den endelige bekreftelsen du mottar på e-post, men bemerk vennligst at alle leveringsdatoer som opplyses i VASK og BADs nettbutikk (enten på hjemmesiden, telefon eller e-post) er estimerte datoer som kan være underlagt endringer. Vennligst les mer om leveringer.

Tilgjengelighet

Vi har rett til når som helst å endre eller avbryte VASK og BADs nettbutikk, eller stanse salg av alle produkter via hjemmesiden, enten midlertidig eller permanent og uten å måtte varsle om dette på forhånd. Vi kan ikke holdes ansvarlige for noen former for endringer, annulleringer eller avbrutt tilgjengelighet i VASK og BADs nettbutikk.

Sikkerhet

Det er ditt ansvar å sikre at innloggingsopplysninger, og alle andre opplysninger relatert til din konto hos oss, forblir konfidensielle. Du godtar at du skal opplyse oss så hurtig som mulig hvis du kjenner til eller mistenker en sikkerhetsrisiko forbundet med din konto.

Plassere en bestilling

Vennligst les all tilgjengelig informasjon på produktsiden før du plasserer en bestilling. Din bestilling utgjør et tilbud om å kjøpe produkter fra oss. Hvis du bestiller flere produkter utgjør bestillingen en serie av tilbud for hvert enkelt produkt.

Bestillingsbekreftelsen inneholder opplysninger om produkt(ene) du har bestilt, totalpris inkludert levering og et bestillingsnummer. Bestillingsbekreftelsen som vi sender deg på e-post inneholder også MVA-opplysninger. Vi anbefaler at du alltid printer en kopi av bestillingsbekreftelsen sammen med våre kjøpsvilkår og returpolitikk og oppbevarer dokumentene trygt. Du må referere til disse opplysningene hvis du kontakter oss angående din bestilling.

Bemerk vennligst at bestillingsbekreftelsen kun er en bekreftelse på at bestillingen din er mottatt av VASK og BADs nettbutikk. Den er ikke en bekreftelse på at vi har godtatt bestillingen og utgjør derfor ikke en bindende kontrakt.

Betaling

Du kan betale for dine produkter på en av måtene som er opplyst i VASK og BADs nettbutikk.

Vi trekker betalingen fra ditt betalingskort når du plasserer bestillingen. Vi kontakter deg dersom det oppstår problemer med å gjennomføre betalingen ved hjelp av kortopplysningene du oppgir under bestillingen. At vi trekker pengene betyr ikke at vi har godtatt bestillingen din. Dersom vi ender med ikke å godta denne, vil vi refundere betalingen i sin helhet så hurtig som mulig (i alle tilfeller i løpet av 14 dager etter at vi har informert deg om at bestillingen ikke ble godkjent).

Priser

Dersom annet ikke er opplyst er alle priser i VASK og BADs nettbutikk inkludert MVA og eventuelt andre skatter/avgifter.

Bortsett fra i tilfeller som er beskrevet i disse kjøpsvilkårene vil prisen du betaler for produktene være den samme prisen som opplyses i VASK og BADs nettbutikk når du plasserer bestillingen.

I de fleste tilfeller vil leveringskostnadene være de samme som dem som opplyses i VASK og BADs nettbutikk når du plasserer bestillingen.

Feil prissetting

Selv om vi gjør vårt beste for at alle priser i VASK og BADs nettbutikk er oppdaterte, nøyaktige og korrekte kan det oppstå feil. Dersom vi oppdager en feil i prissettingen av varer som du har bestilt vil vi informere deg om dette så hurtig som mulig. Du vil deretter få mulighet til å gjennomføre eller kansellere bestillingen din.

Dersom vi ikke kan komme i kontakt med deg via kontaktopplysningene du oppga ved bestilling vil vi anse bestillingen som kansellert. Du vil motta beskjed om dette på e-post.

Hvis du beslutter deg for å kansellere bestillingen din etter at vi har informert om en feil i prissettingen, og du allerede har betalt for produktene, vil vi refundere betalingen i sin helhet så hurtig som mulig (i alle tilfeller i løpet av tretti (30) dager etter kansellering).

Måling av benkeplate for kjøkken

Det sendes en foreløpig produksjonstegning til montøren, som han har med når han kommer og måler opp. Det er meget viktig at kjøkkenet er montert før vi kommer og måler, ellers kan vi ikke stå inne for målene. Du må som kunde sørge for trygg og uhindret tilgang til stedet for målingsarbeid. Fjern eventuelle gjenstander (hvis noen) som hindrer utførelsen av arbeidet, og det må være ordentlig belysning i rommet. Er kjøkkenet ikke ferdig montert, blir du fakturert for ekstra oppmåling. Det er viktig at kjøkkenet er montert korrekt og i vater, ellers vil det påvirke benkeplatene. Det må ikke flyttes på skap etter oppmålingen. Tegningen sendes deretter til fabrikken som umiddelbart går i gang med produksjonen etter din endelige godkjennelse. Har det vært store endringer i mål i forhold til det aksepterte tilbud, vil du motta informasjon om prisendring som kan være både mer eller mindre. Annulleres handelen av kjøper vil du fremdeles bli fakturert for oppmåling. Vi står bare inne for oppmåling hvis vi også monterer.

Er det ønske om midlertidige plater mens produksjon foregår, kan pris for dette avtales med montør og må gjøres i god tid før oppmøte til oppmåling.

Montering

Benkeplatene leveres på gateplan. Du må selv sørge for å bære dem inn fordi benkeplatene må akklimatiseres i 24 timer i rommet. Når du har mottatt benkeplatene, kontaktes montøren og dere avtaler monteringstidspunkt.

Inkludert i montering er opplegging, fuge i bakkant og eventuell sammenføyning/sveising i Corian i henhold til avtalt monteringspris.

Montering av blandebatteri, koketopp, el-søyle m.m. er ikke inkludert i prisen (en god huskeregel er at montøren ikke står for montering av deler som krever tilkobling under benkeplaten). I noen tilfeller kan montøren være behjelpelig med dette, prisen avtales direkte med montør. Som kunde må du sørge for å sikre at gulvet på installasjonsstedet er dekket med et solid, sklisikkert materiale. Våre montører er forpliktet til å bruke vernestøvler som ellers kan skade gulvet. Som kunde er du innforstått med at målings- og installasjonsarbeidet vil ta i gjennomsnitt minst 1-6 timer. Målingsarbeidere eller montører kan ta bilder av utført arbeid for senere kvalitetskontroll. Etter ferdigstilling skal Monteringserklæringen signeres, dette kan kun gjøres av sluttkunde eller person med fullmakt. Hvis du som kunde eller representant unnlater å møte opp for inspeksjon og signering av Monteringserklæringen, har Montøren rett til å bruke en tredjeperson på kundens område som vitne om levering, og en slik person vil bli ansett som autorisert representant for kunden ved overtakelsen.

Vi anbefaler sterkt at du venter med å bestille rørlegger/elektriker inntil din benkeplate er levert og montert. Det kan oppstå uforutsette hindringer under montering og monteringstiden kan variere.

Levering

Om leveringsvilkår

Dette er vilkårene og betingelsene (leveringsvilkår) som gjelder i forbindelse med levering av varer du har kjøpt hos oss.

Vi kan fritt velge å arrangere levering til hjemmeadresser via tredjeparter, men det er fremdeles vi som er ansvarlige for slik levering.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre leveringsvilkårene. Slike endringer vil være gjeldende fra din neste bestilling etter at endringene er publisert på vår hjemmeside. Det anbefales derfor at du kontrollerer våre leveringsbetingelser på VASK og BADs hjemmeside foran hver nye bestilling – det kan ha blitt foretatt endringer siden ditt forrige besøk.

Leveringssted

Vi leverer til den opplyste leveringsadressen. Adressen må ligge på fastlands-Norge og innenfor våre forhåndsdefinerte leveringsområder. Det er ditt ansvar å være tilgjengelig/motta leveringen på leveringsadressen/-stedet på den opplyste leveringsdatoen.

VASK og BADs leveringsrestriksjoner

Noen av produktene våre kan være større enn du regnet med. Vennligst kontroller målene på produktene du kjøper for å være sikker på at leveringsadressen har nok plass og at det ferdigmonterte produktet passer i rommet. Før levering er du ansvarlig for å sørge for tilgjengelighet på adressen og at alle trappeoppganger/heiser er store nok til å motta leveringen. Du er også ansvarlig for at leveringsadressen, eiendommen og området er forsvarlig sikret for å unngå skader på personale. Alle knuselige gjenstander som kan ta skade (glass, lys, bilder, pyntegjenstander etc.) bør fjernes før levering.

For å sørge for problemfri levering må du på forhånd informere oss om alle faktorer som kan påvirke leveringen på leveringsadressen (f. eks. om det er nok tid til å lesse av, bor du på en sterkt trafikkert vei, er det høyde-/bredde-/vektrestriksjoner, er det særlige parkeringsforhold, skal levering skje til grunnplan, kan levering vanskeliggjøres grunnet smale trappeoppganger/dører). Dersom levering skjer til en firmaadresse må du opplyse om eventuelle åpningstider.

Dersom du oppgir ufullstendige, unøyaktige eller uriktige opplysninger har vi rett til å avlyse levering og skriftlig informere deg om dette.

Leveringspersonalet har ikke lov til å fjerne dører, vinduer, karmer, e.l. for å gjennomføre en levering (hvis slike tiltak er nødvendig må dette gjøres før levering da vi ikke kommer med spesialisert løfteutstyr), pakke ut eller montere leverte produkter eller ta av sko ved levering (dersom du er bekymret for gulv, tepper, e.l. er du selv ansvarlig for å beskytte disse på en forsvarlig måte før levering).

Leveringsavtaler

Levering skjer kun til opplyst leveringsadresse. Vi ber deg om å gi oss to telefonnummer slik at vi alltid kan komme i kontakt med deg og avtale leveringstidspunkt.

Du er ansvarlig for å sikre at levering kan foregå til avtalt sted og tid. Vennligst informer oss så hurtig som mulig hvis du vet at du ikke vil være tilgjengelig til å motta levering. Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser grunnet tilfeller hvor du unnlater å møte opp.

Dersom du ikke har mulighet for å motta leveringen personlig kan du be om at en representant for deg mottar denne. Representanten må være en voksen person som kan motta leveringen på dine vegne, og du godtar at vi stoler på representantens instruksjoner som om de var dine egne. Vi har ikke lov til å etterlate produkter uten å ha mottatt en underskrift for disse.

Ved levering vil du bli bedt om å undersøke produktene, emballasjen og om riktig antall pakker er mottatt. Du blir bedt om å signere et dokument som bekrefter at leveringen har skjedd, antall leverte gjenstander, at leveringen ikke har påført eiendommen din skade, at produktene er levert «uten synlige skader» og at du er fornøyd med servicen du har mottatt. Dersom du oppdager synlige skader, eller dersom det mangler eller er feil gjenstander, må dette noteres på leveringsdokumentet. Manglende produkter vil bli bestilt og beskadigede/uriktige produkter returnert, erstattet og levert uten ekstra gebyrer. Dette har ikke påvirkning på din rett til å, på et senere tidspunkt, informere oss om skader/defekter på varene. Du må informere oss om beskadigede, manglende og/eller uriktige produkter i rimelig tid etter at du har hatt mulighet til å inspisere varene. Dersom du nekter å underskrive leveringsdokumentet vil dette bli ansett som at du nekter å motta leveringen.

Med det samme varene er levert til deg eller din representant blir du eier av varene og har ansvaret for dem. Eventuelle skader, tap eller ødeleggelse vil, etter tidspunktet for levering, være ditt ansvar.

Skade på gjenstander

Dersom du mottar beskadigede gjenstander, enten dette har skjedd før eller under levering, må du informere VASK og BADs kundeservice om dette via telefonnummeret som er opplyst på din kvittering, i vår bekreftelse på e-post eller på hjemmesiden (for online bestillinger) så hurtig som mulig etter levering.

Du må pakke ut, kontrollere og gi oss beskjed om skader, visuelle defekter eller ufullkommenheter ved produktene før montering eller installasjon, men ikke senere enn 30 dager etter levering. Ellers vil slike krav ikke godtas.

Alle beskadigede produkter/emballasjer må oppbevares for inspeksjon. Dersom du kaster ødelagte produkter/emballasjer før vi har hatt mulighet til å inspisere dem kan dette påvirke dine krav til erstatning.

Hvis det blir påvist at vi er ansvarlige for skadene påført leverte produkter vil vi erstatte de skadde gjenstandene eller, hvis dette ikke er mulig, refundere beløpet for produktet og leveringskostnader i sin helhet.

Vi er ikke ansvarlige for gjenstander som blir beskadiget under levering og hvor disse skadene er din feil.

Våre forpliktelser

Ved uforutsette hendelser (inkludert, men ikke begrenset til, trafikkuhell, store forsinkelser i trafikken, alvorlige værforhold) vil vi gjøre vårt beste for å arrangere en ny og alternativ leveringsdato. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap forårsaket av forsinkelser som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Dersom vi ikke oppfyller leveringsvilkårene vil vi være ansvarlige for tap eller skader som du lider og som kan relateres til bruddene på leveringsvilkårene. Tap og skader kan relateres dersom de er en tydelig konsekvens av vårt avtalebrudd eller dersom de ble betraktet som det ved inngåelse av denne kontrakten.

Hvis vi arrangerer levering til din hjemmeadresse vil vi erstatte oppståtte skader på eiendommen din som følge av denne leveringen. Vi er ikke ansvarlige for kostnader som gjelder allerede eksisterende feil eller skader.

Levering til hjemmeadresse er kun beregnet til privat bruk. Du godtar at bruk av denne tjenesten ikke skjer i kommersielt øyemed, og vi er ikke ansvarlige for noen form for tapt fortjeneste, omsetning, data, oppsparing, tapte forretningsmuligheter eller skade på ditt rykte og omdømme.

Online leveringsprosess

Med det samme du har plassert en online bestilling mottar du en bekreftelse på e-post hvor vi indikerer en forventet leveringsdato. Forventet leveringsdato vises også på skjermen når du plasserer din bestilling.

Leveringsdato for benkeplater justeres etter at vi har gjennomført nøyaktige målinger og mottatt din endelige bekreftelse.

Leveringsdatoer

Vi forsøker etter beste evne å holde forventet leveringsdato, men det kan oppstå tilfeller hvor vi ikke klarer dette og hvor bekreftet leveringsdato vil bli endret. Vi anbefaler ikke at du tar fri fra jobb eller planlegger lignende før vi har bekreftet endelig leveringsdato med deg.

Vi driver virksomhet i Norge under det norske lov- og regelverket.